September 24, 2023

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış
Başkan
Medeniyet Üniversitesi
Üroloji Anabilim Dalı
İstanbul

Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay
II. Başkan
Pamukkale Üniversitesi
Üroloji Anabilim Dalı
Denizli

Prof. Dr. Şenol Adanur
Genel Sekreter
Atatürk Üniversitesi
Üroloji Anabilim Dalı
Erzurum

Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Sayman
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Klinigi
İstanbul

Prof. Dr. İsmet Yavaşcaoğlu
Üye
Uludağ Üniversitesi
Üroloji Klinigi
Bursa

Prof. Dr. İlker Seçkiner
Üye
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Gaziantep

Prof. Dr. Hasan Bakırtaş
Üye

Ankara

Prof. Dr. Alper Ötünçtemur
Üye
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi 
Üroloji Kliniği
İstanbul

Doç. Dr. Mert Ali Karadağ
Üye
Kayseri Şehir Hastanesi
Üroloji Kliniği
Kayseri

Doç. Dr. Fuat Kızılay
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Üroloji Anabilim Dalı
İzmir 

Doç. Dr. Tolga Karakan
Üye
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Kliniği
Ankara