Yayın Değerlendirme Süreci

Çift-Kör Değerlendirme Süreci

1. Makale Başvurusu
İlgili yazar, makalesini Dergipark çevrimiçi sistemi aracılığıyla  dergiye gönderir.

2. Editöryal Değerlendirme
Editörlük, ilgili makalenin derginin yazım kurallarına göre  düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bilimsel içeriği bu aşamada değerlendirmez.

3. Editör tarafından değerlendirme
Editör, makalenin orijinal olup olmadığını denetler. Değilse, makale ret edilerek süreç tamamlanır.

4. Hakem Daveti
Editör, makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi için konu ile ilgili hakemlere davet gönderir. Genellikle 2 hakeme davet gönderilir. İlgili yazıyı hakemlerden birisi ret diğeri kabul ettiği takdirde, bölüm editörü uygun görürse üçüncü bir hakemin incelemesi için davetiye gönderebilir.

5. Davete Yanıt
Seçilen hakemler, daveti gönderilen yazıyı kendi uzmanlıklarına, çıkar çatışmalarına ve kullanılabilirlik durumlarına karşı gizli olarak değerlendirir. Daha sonra kabul veya reddetmektedirler. 

6. İnceleme Süreci
Hakem, makaleyi çeşitli açılardan değerlendirdikten sonra (15 gün içerisinde) eleştiri ve önerilerini içeren hakem değerlendirme formunu editöre gönderir. Major veya minör revizyonlar sonrasında hakem yazıyı tekrar değerlendirmek istemiş ise öneri ve eleştiriler yazarlara iletilerek düzeltilmiş yazıyı tekrar sisteme yüklemeleri istenir. Bu süreç hakemin kabul veya ret cevabı verene kadar devam eder. 

7. Derginin Değerlendirme Süreci
Bölüm Editörü, genel bir karar vermeden önce geri gönderilen tüm değerlendirmeleri dikkate alır. Hakem değerlendirme sonuçları çok farklıysa, editör bir karar almadan önce fazladan bir fikir edinmek için ek bir inceleme isteyebilir.

8. Kararın İletilmesi
Bölüm Editörü, yazı hakkındaki son kararına hakem isimleri gizlenerek hakem raporlarını da ekler ve yazara  çevrimiçi sistem ve e-mail aracılığı ile gönderir.

9. Sonraki Adımlar
Makale kabul edilirse, dil editörüne gönderilir. Bu aşamalardan sonraki adımlar;

  • Son kopya gönderisi
  • Mizanpaj 
  • Düzeltmeler
  • Yayınlanacak gönderilerin erken baskı olarak web sayfasına yerleştirilmesi
  • Sayı oluşturulması
  • İçindekiler sayfası düzenlenmesi
  • Web sitesinde sayı olarak yayınlanması ve baskı