Editör ve Yardımcıları

Editör
Prof.Dr.Ramazan Gökhan ATIŞ / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Editör Yardımcısı
Prof.Dr.Şenol ADANUR / Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

Editör Yardımcısı
Prof.Dr.Tevfik AKTÖZ / Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

Editör Yardımcısı
Doç.Dr.Mert Ali KARADAĞ / Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayeseri, Türkiye

Editör Yardımcısı
Uzm.Dr.Hüseyin Cihan DEMIREL / Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

İstatistik Editörü
Doç.Dr.Aytaç AKÇAY / Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik (Veteriner) Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dil Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Meftun ÇULPAN / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Redaktör
Uzm.Dr.Mehmet Çağlar ÇAKICI / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloi Klinği, İstanbul, Türkiye