September 24, 2023

Bülten Hakkında

  • Endoüroloji Bülteni’nin amacı, üroloji kapsamındaki hastalıkların güncel tanı yöntemleri ile birlikte endoskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi tedavilerinin detaylı analizini yaparak teknolojik gelişmeler hakkında sürekli bilgi akışını sağlamaktır.
  • Bültenin hedef okuyucusu öncelikle üroloji – alt branş uzman ve tıpta uzmanlık öğrencileri (yan dal öğrencileri) olmakla birlikte, sağlık bilimlerinin diğer branşlarındaki ve genel tıp uzmanlarından üroloji ile ilgilenen hekimlerdir. Ayrıca ürolojinin ilişkili olduğu tıp dışı bilimlerden uzman ve öğrenciler de Endoüroloji Bülteni’nin doğal paydaşlarıdır.
  • Endoüroloji Bülteni, Endoüroloji Derneği’nin resmi bilimsel yayın organı olup, Dergi Yılda 3 sayı olarak, Ocak,Temmuz ve Aralık aylarında yayınlanır.
  • Bültenin dili Türkçe ve İngilizce olup, yazar tercihine göre belirlenmektedir. Yazıların özet kısımları ise hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazılmaktadır.
  • Endoüroloji Bülteni, sadece çevrim içi yayımlanmaktadır ve açık erişim kapsamındadır. Kâğıda basılı kopya (hard copy) içermemektedir.
  • Endoüroloji Bülteni’nde, yüksek bilimsel kalitede araştırma makaleleri, nadir karşılaşılan olgu sunumları, karşıtlık makaleleri, editöre mektup, konusunda uzman kişilerce hazırlanmış güncel literatür hakkındaki derlemeler, cerrahi teknikleri içeren video yazılar ve Endoüroloji alanında dünyaca bilinirliği olan kişiler tarafından hazırlanan güncel ve gelecekteki pratiğe yönelik yorumlar yayınlanır.
  • Bülten ile ilgili tüm işlemler ve yayın ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Tüm yazılar, www.endouroloji.org.tr adresinde bulunan çevrim içi başvuru sistemi aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. Bülten kuralları, teknik bilgiler ve gerekli formlar derginin web sayfasında bulunabilir.
  • Endoüroloji Bülteni’nde yayımlanan içeriklerdeki tüm ifade ve görüşlerin sorumluluğu sadece ilgili yazarlara aittir. Endoüroloji Derneği, bülten sorumlu genel yayın yönetmeni ile yardımcıları, bilimsel kurul üyeleri ve/veya dergi yayıncı kuruluşu; bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
  • Endoüroloji Derneği, yayımlanan tüm bülten içeriğinin uluslararası yayın (telif) hakkını elinde tutmaktadır.