YERİNDE CANLI ROBOTİK ÜROLOJİK CERRAHİ KURSU – İstanbul

28-29 Kasım 2014 Bağcılar E.A.H.

Toplantımız başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Endoüroloji Derneği