TRAKYA ÜROLOGLARI 1e1 YERİNDE CANLI PNL KURSU – Edirne

15-16 Ocak 2015 Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi

Toplantımız başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Endoüroloji Derneği

FOTOĞRAFLAR