Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu – Ankara

3-4 Nisan 2017 S.B.Ü. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Toplantımız başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Endoüroloji Derneği