Endoüroloji Bülteni Özel Sayı Toplantısı – Konya

22 Şubat 2020 Ramada Hotel

Toplantımız başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Endoüroloji Derneği

FOTOĞRAFLAR