Doç. Dr. Hasan Nedim Göksel Göktuğ

Üye Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Ankara

Üye

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Kliniği

Ankara