Cilt 9 Sayı 3-4

Editörün Mesajı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016 Editörün Mesajı Öner Şanlı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Lazer Kullanımı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090201 Derleme Can Aykanat, Çağdaş Şenel, Altuğ Tuncel

URS Konusunda Teknolojik Gelişmeler

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090202 Derleme Selahattin Bedir

Retrograd İntrarenal Cerrahi; Hangi Hastaya?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090203 Derleme Bilal Eryıldırım

BPH Tedavisinde HoLEP

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090204 Derleme Eymen Gazel, Lutfi Tunç

Çocuk Olgularda PNL: Minyatürizasyonun Etkisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090205 Derleme Serhat Çetin, Ender Cem Bulut, Murat Yavuz Koparal, Ali Ünsal

Küçük Renal Kitlelerde Biyopsi ve İzlem

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090206 Derleme Turgay Turan, Asıf Yıldırım

Endoürolojide Bipolar Teknolojiler

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090207 Derleme Mert Kılıç, Cenk Gürbüz

3D Teknolojinin Tıpta ve Üroloji’de Kulanım Alanları

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090208 Derleme Hasan Anıl Atalay, Recep Burak Değirmentepe, Muammer Bozkurt, Osman Can, Halil Lütfi Canat, Fatih Altunrende

Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu: Güncelleme

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090209 Derleme Mete Çek