Cilt 9 Sayı 1-2

Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda Etyoloji ve Tanı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090101 Derleme Fikret Erdemir

Çocukluk Taş Hastalığında Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: Hala Yaşıyor ve Çok Etkili

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090102 Derleme Yılmaz Aksoy, Turgut Yapanoğlu

Çocuk Ürolojisi’nde Lazer Kullanımı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090103 Derleme Bilal Günaydın, Mesrur Selçuk Sılay

BPH’nın Progresyonunu Öngörebilir Miyiz?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090104 Derleme Ali Atan

URS Sonrası Stent Yerleştirme: Gerçekten Gerekli Mi?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090105 Derleme Ali Güneş, İbrahim Topçu, Mehmet Levent Akbulut

Kontrast Maddeler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090106 Derleme Berat Cem Özgür

Bilgisayarlı Tomografi İle Üriner Sistem Taşlarının Yapısı Tahmin Edilebilir Mi?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090107 Derleme Merve Gülbiz Dagoglu Kartal, Erhan Çelenk, Yılmaz Önal, Barış Bakır

Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Ağrı Tedavisi: Yeni Ne Var?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090108 Derleme Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi

Radikal Prostatektomi Sonrası Mesane Boynu Darlıklarına Yaklaşım

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2016090109 Derleme Emre Can Polat, Hasan Anıl Atalay, Serdar Aykan, Lütfi Canat, Alper Ötunçtemur, Fatih Altunrende