Cilt 7 Sayı 3-4

Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Tam Kontinans İçin Neler Yapılmalı?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070301 Derlemeler Hasan Hüseyin Tavukçu, Ömer Aytaç, Fatih Atuğ

Laparaskopik Cerrahi Ve Ergonomi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070302 Derlemeler Eşref Oğuz Güven, Taha Numan Akyol

Küçük Böbrek Kitlelerinin Minimal İnvaziv Tedavisinde Kriyoablasyon mu, Radyofrekans Ablasyon mu?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070303 Derlemeler Altuğ Tuncel, Çağdaş Şenel, Yılmaz Aslan

Ülkemiz Şartlarında Maliyet Açısından Hangi Nefrektomi Tekniği Daha Avantajlı? Laparoskopik Mi, Açık Mı?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070304 Derlemeler Haluk Şen, M. Sakıp Erturhan

Hidrojet Diseksiyon Teknolojisi Nedir? Ürolojik Cerrahide Kullanımı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070305 Derlemeler Murat Arslan

Ürolojinin Unuttuğu Cerrahi Nefropeksi: Mantığı, Yapılışı, Sonuçları

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070306 Derlemeler Çağrı Güneri, Lütfi Tunç

Ürolojik Cerrahilerde Venöz Tromboembolizm

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070307 Derlemeler Zülfü Sertkaya, Metin Öztürk

Robotik Nefron Koruyucu Cerrahi Yaklaşımında Yeni Gelişmeler ve Sonuçlar

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070308 Güncel Literatür Takibi Fatih Hızlı, İsmail Selvi, Okan Baş, Abdullah Erdem Canda, Halil Başar

Mikroperk

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070309 Nasıl Yapıyorum? Abdullah Armağan

Retrograd İntrarenal Cerrahi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070310 Nasıl Yapıyorum? Ali Ünsal, Berkan Reşorlu

Laparoskopik ve Robotik Pyeloplasti: Teknik İpuçları

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070311 Nasıl Yapıyorum? Ali Tekin, Burak Turna

Morbid Obez Bir Hastada Sağ Staghorn Pelvis Renalis Taşının Retrograd İntrarenal Cerrahi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070312 Ayın Zorlu Vakası Altuğ Tuncel, Çağdaş Şenel, Ali Atan

Proksimale Migrate olan Taşlı Double-J Kateterin Fleksible Üreterorenoskopi ile Tedavisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070313 Ayın Zorlu Vakası Hakan Kılıçarslan, Onur Kaygısız, Sinan Çelen, Feyzi Mutlu Kanat