Cilt 7 Sayı 2

Pediatrik Robotik Üroloji

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070201 Derlemeler Bülent Önal, Çağatay Doğan

Pediatrik Endoskopik Üroloji’de Son Durum

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070202 Derlemeler Fatih Ataç, Yakup Bostancı, Rüştü Cankon Germiyanoğlu

Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik Enjeksiyon Tedavisi – Kime? Nereye? Ne Kadar?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070203 Derlemeler M. İrfan Dönmez, Tayfun Oktar

Üriner Sistem Taş Hastalığında Randal Plaklarının Önemi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070204 Derlemeler Tayfun Şahinkanat

Yeni Gelişmeler Işığında Konjenital Anomalili Böbreklerde Üriner Sistem Taş Hastalığı’nın Tedavisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070205 Derlemeler Giray Ergin, Turgay Ebiloğlu, Yusuf Kibar

Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi: Kime, Nasıl, Ne Kadar?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070206 Derlemeler Osman Ergün, Murat Gönen

Küçük Renal Kitlelere Yaklaşım

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070207 Derlemeler Mustafa Sofikerim, Mehmat Caniklioğlu, Fikret Halis

Tek Port Laparoskopik Cerrahi Aletleri Güncelleme

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070208 Derlemeler Selçuk Şahin, Volkan Tuğcu

Prostatektomi Sonrası Gelişen Üretra Darlıkları

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070209 Derlemeler Fatih Hızlı, İsmail Selvi, Halil Başar

Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Tedavi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070210 Güncel Literatür Takibi Temuçin Şenkul, Ferhat Ateş

Üreter Taşlarının Minimal İnvaziv Tedavisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070211 Güncel Literatür Takibi Abdulkadir Tepeler, Muzaffer Akçay, Abdullah Armağan

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070212 Nasıl Yapıyorum? Lütfi Tunç, Esat Ak

Mesane Taşlarının Perkütan Minimal İnvazif Tedavisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070213 Nasıl Yapıyorum? Erkan Erkan, Uğur Yücetaş, Vural Saçak

İmpakte Distal Üreter Taşı ile Birlikte Ciddi Distal Üreter Darlığının Tedavisinde Endoskopik Distal Üreter İnsizyonu ve Lazer Litotripsi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070214 Ayın Zorlu Vakası Burak Köprü, Zafer Demirer, Hasan Cem Irkılata

Endomagazin

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
Endomagazin Endoüroloji Derneği