Cilt 7 Sayı 1

Bir Endoüroloji Makalesinin Eleştirel Okunması

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070101 Derlemeler Çağatay Göğüş, İlker Gökçe

Neden ve Kime Mikroperk: Güncellenmiş Sonuçlar

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070102 Derlemeler Abdulkadir Tepeler, Abdullah Armağan

Reşorlu-Ünsal Taş Sınıflaması Nedir? Kullanımı ve Faydaları

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070103 Derlemeler Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Ali Ünsal

Stres Üriner İnkontinansın Endoskopik Tedavisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070104 Derlemeler Kemal Ener, Abdullah Erdem Canda

Üriner Sistem Taş Hastalığında Deneysel Modeller

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070105 Derlemeler Ömer Onur Çakır, Emrah Yürük, Murat Binbay

Laparoskopik Aletlerin Kullanıma Doğru Hazırlanması

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070106 Derlemeler Tennur Bahar Kasimi

Ameliyathanelerde Biyomedikalin Önemi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070107 Derlemeler Yavuz Üzcan

Benign Prostat Hiperplazisinin Endoskopik Tedavisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070108 Güncel Literatür Takibi Ersin Çimentepe, Mehmet Erol Yıldırım

Laparoskopik Cerrahide Hemostaz Amaçlı Kullanılan Enerji Kaynakları

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070109 Güncel Literatür Takibi Yılmaz Aslan, Melih Balcı, Altuğ Tuncel, Ali Atan

Retrograd İntrarenal Cerrahi’de Son Durum

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070110 Güncel Literatür Takibi Turhan Çaşkurlu, Gökhan Atış

Laparoskopik Radikal Prostatektomi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070111 Nasıl Yapıyorum Bülent Oktay

Üreteropelvik Bileşke Taşına Bağlı Spontan Renal Pelvis Rüptürü

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070112 Ayın Zorlu Vakası Fazlı Polat, Süleyman Yeşil, Eda Tokat, Ali Atan

İnvaziv Mesane Tümöründe Prostatik Üretra İnvazyonu: Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Sistoprostatektomi ve Üretrektomi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070113 Ayın Zorlu Vakası Volkan Tuğcu, Serdar Karadağ, Doğukan Sökmen, Mustafa Gürkan Yenice, Selçuk Şahin, Ali İhsan Taşçı