Cilt 6 Sayı 3

Üriner Sistem Taş Hastalığının Biyomoleküler Mekanizması

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060301 Derlemeler Fehmi Narter, Kemal Sarıca

İnfantlarda Üriner Sistem Taş Hastalığı: Etyoloji ve Tedavi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060302 Derlemeler Funda Baştuğ

Laparoskopik Radikal Sistektomide Üriner Diversiyon: İntrakorporeal mi?, ekstrakorporeal mi?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060303 Derlemeler Burhan Coşkun, Yakup Kordan, İsmet Yavaşcaoğlu

Güncel Literatür Işığında Kas İnvazif Olmayan Mesane Kanserlerinin Tedavisi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060304 Derlemeler Haluk Söylemez, Çetin Dinçel

Laparoskopik ve Robot Yardımlı Laparoskopik Veziko-Vajinal Fistül Onarımı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060305 Derlemeler A. Egemen İşgören, A. Erdem Canda

İskemisiz Robotik Parsiyel Nefrektomi Mümkün mü?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060306 Derlemeler Uğur Boylu, Turgay Turan

Laparoskopik Üroloji Eğitimi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060307 Derlemeler Yiğit Akın, Mutlu Ateş

Endoürolojideki Son Teknolojik Gelişmeler

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060308 Derlemeler Altuğ Tuncel, Anıl Erkan, Ali Atan

Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060309 Güncel Literatür Takibi Selahattin Bedir

Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060310 Güncel Literatür Takibi Alpaslan Akbaş, Eyüp Burak Sancak, Murat Tolga Gülpınar, Berkan Reşorlu

Perkütan Nefrolitotomide Kaliksiyel Giriş

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060311 Nasıl Yapıyorum Murat Mermerkaya, Ömer Gülpınar, Mut Şafak

Üreteral Fibroepitelyal Polipte Endoskopik Tedavi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060312 Ayın Zorlu Vakası Çağatay Doğan, Çetin Demirdağ, Oktay Demirkesen