Cilt 6 Sayı 2

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060201 Derlemeler Ali Ersin Zümrütbaş, Yusuf Özlülerden, Ömer Levent Tuncay

Pediatrik Hastalarda Medikal Ekspulsif Tedavinin Endikasyonları ve Etkinliği

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060202 Derlemeler Ömer Bayrak, Sakıp Erturhan, İlker Seçkiner

Endoüroloji’de Komplikasyonların Rapor Edilmesindeki Standartlar

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060203 Derlemeler Yiğit Akın, Tibet Erdoğru

Beden Dışı Şok Dalgalar ile Taş Kırma (SWL) Acil Şartlarda Yapılabilir mi?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060204 Derlemeler Tolga Akman, Abdullah Armağan

Kılavuz Teller: Nerede Hangisi Kullanılır?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060205 Derlemeler Fazlı Polat, Suleyman Yesil

Üreteral Stentlere Bağlı Semptomlar Nasıl Azaltılabilir?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060206 Derlemeler Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi

Stres Üriner İnkontinans için Otolog Kas Kökenli Hücre Tedavisi: Prospektif, Değişken Dozlu Bir Çalışma

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060207 Güncel Makale Özetleri Carl LK, Robert M, Kultgen PL, Herschorn S, Birch C, Murphy M, Chancellor MB.

Değişik Yaş Gruplarındaki Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi: Endoüroloji Derneği Klinik Araştırma Ofisi (CROES) Perkütan Nefrolitotomi Çalışmasının Verileri

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060208 Güncel Makale Özetleri Selcuk Güven, Antonio Frattini, Bulent Onal, Mahesh Desai, Emanuele Montanari, Jan Kums, Marco Garofalo, Jean de la Rosette

3B HD ile 2B HD Görüntü Sistemlerinin Laparoskopik Kullanımının Karşılaştırması

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060209 Güncel Makale Özetleri Pirmin Storz, Gerhard F. Buess, Wolfgang Kunert, Andreas Kirschniak

Tek Böbrekli Hastaların Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060210 Güncel Makale Özetleri Gokhan Atis, Cenk Gurbuz, Ozgur Arikan, Mert Kilic, Sabri Pelit, Cengiz Canakci, Samet Gungor, Turhan Caskurlu

Radikal Sistoprostatektomi ve İleal Neobladder Rekonstrüksiyonu Yapılan Erkek Hastalarda Üriner Fonksiyonel Sonuçların Değerlendirilmesi

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060211 Güncel Makale Özetleri Hamed Ahmadi, Eila C. Skinner, Vannita Simma-Chiang, Gus Miranda, Jie Cai, David F.

Transperitoneal ve Retroperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi: Prospektif Randomize Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060212 Güncel Makale Özetleri Vishwajeet Singh, Rahul Janak Sinha, Dheeraj Kumar Gupta, Manoj Kumar and Asif Akhtar

Genişletilmiş Pelvik Lenfadenektomi ve Çeşitli Radikal Prostatektomi Teknikleri: Pelvik Drenaj Gerekli mi?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060213 Güncel Makale Özetleri Danuser H, DiPierro GB, Stucki P, Mattei A.

Prostat Hastalıkları ve Erkek İşeme Disfonksiyonu Thulium Lazer Enükleasyonu ile Plazmakinetik Prostat Rezeksiyonu Karşılaştırılması: Onsekiz Ay Takipli Randomize Prospektif Çalışma

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060214 Güncel Makale Özetleri Zhonghua Yang, Xinghuan Wang, and Tongzu Liu

Büyük Boyutlu Benign Prostat Hiperplazisi Vakalarında Prostatın Bipolar Plazma Enükleasyonu ve Açık Prostatektominin Orta Dönem, Prospektif, Randomize Karşılaştırılması

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060215 Güncel Makale Özetleri Bogdan Geavlete, Florin Stanescu, Catalin Iacoboaie, Petrisor Geavlete

Stres Üriner İnkontinans Cerrahisinden Önce Ürodinaminin Değeri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060216 Güncel Makale Özetleri van Leijsen SAL, Kluivers KB, Mol BWJ, Hout Ji, Milani AL, Roovers JPWR, den Boon J, van der Vaart CH, Langen PH, Hartog FE, Dietz V, Tiersma ES, Hovius MC, Bongers MY, Spaans W, Heesakkers JPFA, Vierhout ME