Cilt 13 Sayı 2

Editör Kurulu Mesajı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Editör Kurulu Mesajı Prof.Dr. R. Gökhan ATIŞ

Yayın Kurulu / Editorial Borad

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Yayın Kurulu / Editorial Borad

Hakem Listesi / Arbitrators List

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Hakem Listesi / Arbitrators List

İçindekiler / Contents

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 İçindekiler / Contents

Klinik yan dal eğitimi sonrası laparoskopik donör nefrektomide ilk deneyimler / First experiences in laparoscopic donor nephrectomy after completion of a clinical fellowship program

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Mehmet Altan, Anar Aghayev, Alihan Kokurcan, Sanem Çimen, Sertaç Çimen, Hasan Nedim Göksel Göktuğ

Yüksek riskli prostat kanserli hastalarda açık retropubik ve robot yardımlı radikal prostatektominin onkolojik ve fonksiyonel sonuçları / Oncologic and functional outcomes of open retropubic vs robot-assisted radical prostatectomy in patients with high ri

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Furkan Sendogan, Volkan Tuğcu, Turgay Turan, Selçuk Şahin, Özgür Efiloğlu, Asıf Yıldırım

Üreteroskopik litotripsi sonrası yerleştirilen double-J stentteki kolonizasyonun klinik önemi göz ardı edilir mi? / Is the clinical significance of double-J stent colonization following ureteroscopic lithotripsy ignored?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Mehmet Çağlar Çakıcı, Ferhat Keser, Meftun Çulpan, Özgür Efiloğlu, Uygar Miçooğulları, Ahmet Tahra, Asıf Yıldırım

Retrograd İntrarenal Cerrahi sonrası taşsızlık değerlendirilmesinde üç skorlama sisteminin karşılaştırılması / Comparison of three scoring system in the terms of stone-free status after Retrograde Intrarenal Surgery

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Ahmet Tahra, Erdem Zengin, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük

Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreteroskopi ile lazer litotripsi sonrası enfektif komplikasyonları etkileyen faktörler / Factors affecting infective complications after laser lithotripsy with flexible ureterorenoscopy in kidney stone treatment

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Feyzullah Çelik, Şaban Oğuz Demirdöğen, Şenol Adanur

Koronavirüs pandemisinin laparoskopik ürolojik cerrahi üzerine etkisi / Effect of the coronavirus pandemic on laparoscopic urological surgery

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Alihan Kokurcan, Mehmet Çağlar Çakıcı, Ferhat Keser, Uygar Miçooğulları, Mehmet Altan, Erdem Kısa, Ahmet Nihat Karakoyunlu, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım

Tüm Bülten / Full Text

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Tüm Bülten / Full Text