Cilt 13 Sayı 1

Editör Kurulu Mesajı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Editör Kurulu Mesajı Prof. Dr. Selçuk GÜVEN

Yayın Kurulu / Editorial Borad

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Yayın Kurulu / Editorial Borad

Hakem Listesi / Arbitrators List

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Hakem Listesi / Arbitrators List

İçindekiler / Contents

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 İçindekiler / Contents

Perkütan nefrolitotomide Guy taş skoru ve modifiye Clavien derecelendirme sistemi kullanılarak başarı ve komplikasyonların değerlendirilmesi / Evaluation of success and complications using the Guy’s stone score and modified Clavien rating system in pe

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Doğukan Sökmen, Yusuf İlker Çömez, Volkan Tuğcu

Endoskopik üriner sistem taş tedavisi sonrası ürosepsis: riski artıran faktörler / Urosepsis after endoscopic urinary system stone treatment: factors increasing risk

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Dilek Bulut, Merve Sefa Sayar, Ender Cem Bulut, Alper Bitkin, Fatih Bıçaklıoğlu, Serhat Çetin, Murat Yavuz Koparal, Kasım Ertaş

Mini perkütan nefrolitotomi: yeni sistemlerin pratiğimize katkıları / Mini percutaneus nephrolithotomy: the contrubition of the new system to our practice

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Yusuf İlker Çömez, Doğukan Sökmen

Üst üriner sistem taşları tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi deneyimlerimiz / Our experience of retrograde intrarenal surgery in the treatment of upper urinary tract stones

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse, Ekrem Akdeniz

Genç hastada mesane tümörü ve genetik alt yapı / Bladder cancer and genetic backround in young patients

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Olgu Sunumu / Case Report Ali Erhan Eren, Selim Taş