Cilt 12 Sayı 3

Editör Kurulu Mesajı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Editör Kurulu Mesajı Prof. Dr. Selçuk GÜVEN

Yayın Kurulu / Editorial Borad

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Yayın Kurulu / Editorial Borad

Hakem Listesi / Arbitrators List

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Hakem Listesi / Arbitrators List

İçindekiler / Contents

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 İçindekiler / Contents

Perifere yönlendirilmiş 12 odak prostat biyopsi uygulamasında prostat dışı ve yetersiz doku örneklemesine etki eden faktörler / Factors affecting extra-prostate and insufficient tissue sampling in 12 focal prostate biopsy directed to the periphery

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Huseyin Kocan, Ilker Yildirim, Sinharib Citgez, Mahmut Gökhan Toktas, Selahattin Caliskan, Enver Ozdemir

Kodlama sisteminin kullanışlılığı, ürogenital hastalık yüzdeleri ve ilgili kodların kullanım oranları / Usability of ICD-10 coding system: urogenital disease percentages and use rates for related codes

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Huseyin Kocan, Mustafa Kadihasanoglu

Medikal tedaviye dirençli aşırı aktif mesane tedavisinde detrüsör içi botulinum toksin enjeksiyonu / Intradetrusor onabotulinumtoxin A injection for the treatment of overactive bladder resistant to medical therapy

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Adem Emrah Coguplugil, Bahadir Topuz, Sercan Yilmaz, Murat Zor, Mesut Gurdal

Preoperatif gelişmiş bilgisayarlı tomografi, renal hücreli karsinomda çevre dokulara invazyonu gösterir mi? / Does preoperative enhanced computed tomography show the invasion to surrounding structures in renal cell carcinoma?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Burak Kopru, Turgay Ebiloglu, Sinan Akay, Selcuk Sarikaya, Murat Zor, Engin Kaya, Giray Ergin, Ibrahim Yavan, Mesut Gurdal

Gleason skoru3+3 prostat kanseri olan hastalarda radikal prostatektomi sonrası evre ilerlemesinin öngörülmesinde PI-RADS versiyon 2’nin rolü / The role of PI-RADS version 2 in predicting the stage progression after radical prostatectomy in patients with G

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Sercan Yılmaz, Bahadır Topuz, Can Sicimli, Adem Emrah Coğuplugil, Engin Kaya, Murat Zor, Selahattin Bedir

Transüretral mesane tümörü rezeksiyonu patoloji örneğinde detrusor kas dokusunun varlığını etkileyen faktörler / Factors affecting presence of detrusor muscle tissue in pathology specimen of transurethral bladder tumor resection

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Erhan Demirelli, Ercan Öğreden, Mefail Aksu, Mehmet Karadayı, Ural Oğuz

RIRS’ ta tam taşsızlık için prediktif faktörler; güncel bir retrospektif analiz / Predictive factors for achieving stone-free in RIRS; a current retrospective analysis

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Gökhan Ecer, Mehmet Giray Sönmez, Mehmet Balasar, Arif Aydın, Ahmet Öztürk

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Tüm Bülten / Full Text