Cilt 12 Sayı 2

Editör Kurulu Mesajı

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Editör Kurulu Mesajı Prof. Dr. Selçuk GÜVEN

Yayın Kurulu / Editorial Borad

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Yayın Kurulu / Editorial Borad

Hakem Listesi / Arbitrators List

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Hakem Listesi / Arbitrators List

İçindekiler / Contents

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 İçindekiler / Contents

Laparoskopik Üreterolitotomi; Siz Hangi Yolu Tercih Ediyorsunuz? / Laparoscopic Ureterolithotomy; Which Approach Do You Prefer?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Cemil Aydin, Ali Akkoc

Thulium Lazer ile Prostat Enükleasyonu (ThuLEP) Deneyimleri / The Experiences of Thulium laser enucleation of the prostate (ThuLEP)

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Eymen Gazel, Mehmet Yılmaz, Halil Cagri Aybal, Engin Kaya, Serdar Yalcin, Sercan Yılmaz, Onur Açıkgöz, Lutfi Tunç

Radikal Prostatektomi Yapılmış İntermediate Risk Prostat Kanseri Hastalarında Postoperatif Sonuçların Karşılaştırılması / Comparison of Postoperative Results in Intermediate Risk Prostate Cancer Patients with Radical Prostatectomy

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Arif Aydın, Gökhan Ecer, Muzaffer Tansel Kılıç, Mehmet Balasar, Nurullah Altınkaya, Hakan Hakkı Taşkapu, Mehmet Giray Sönmez

Açık Parsiyel Nefrektomide Hemostatik Ajan Olarak Kullanılan Oksitlenmiş Selüloz Desteğin (Surgicel®) Postoperatif Bilgisayarlı Tomografi Görünümleri / Postoperative Computed Tomography Appearances of Oxidized Cellulose Bolster (Surgicel®) Used as Hemost

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Bahadır Topuz, Sercan Yılmaz, Serdar Yalçın, Sanan Asgarlı, Engin Kaya, Murat Zor, Mesut Gürdal, Selahattin Bedir

Laparoskopik Nefrektomide Spesmen Çıkarma Bölgesinin Hasta Memnuniyetine Etkisi / The Effect of Specimen Extraction Site on Patient Satisfaction in Laparoscopic Nephrectomy

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Serkan Doğan, Bülent Çelik, Mehmet Yılmaz

Fiberoptik mi dijital mi? Böbrek Taşı Tedavisinde İki Farklı flexible Üreteroskop Kullanımının Karşılaştırılması / Fiberoptic or digital? Comparison of the use of two different flexible ureteroscopes in kidney stone treatment

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article İlker Seçkiner, Ali Erdem Yılmaz, Mehmet Öztürk

Genç Populasyonda Mesane Tümörlerinin Klinik ve Patolojik Özellikleri / Clinical and Pathological Features of Bladder Tumors in the Young Population

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Sercan Yılmaz, Ali Yıldız, Serdar Yalçın, Can Sicimli, Ali Fuat Çiçek, Bahadır Topuz, Selahattin Bedir

COVID-19 Pandemisi Sırasında Üriner Sistem Taş Hastalığının Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi / Management Of Urinary System Stone Disease During COVID-19 Pandemia: Single Center Experience

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Gökhan Ecer, Mehmet Giray Sönmez, İbrahim Göksoy, Mert Metehan Arslaner, Hakan Hakkı Taşkapu, Arif Aydın, Mehmet Balasar

Kadınlarda Visseral Adipozite İndeksi ile Aşırı Aktif Mesane Semptomları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi / Evaluation of relationship between visceral adiposity index and overactivate bladder symptoms in females

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Emre Karabay, Nejdet Karsiyakali , Kemal Kayar, Levent Verim, Cagatay Tosun

Endoskopik Taş Tedavisinde Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor? / What does expect us in Endoscopic Stone Treatment in the Future?

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Derleme / Review Fatih Sandikci, Burhan Baylan, M.Abdurrahim Imamoglu

Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi / Endoscopic Combined Intra Renal Surgery

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Derleme / Review Cagdas Senel, Melih Balci

Retzius Koruyucu Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi / Retzius Sparing Robotic Assisted Radical Prostatectomy

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Derleme / Review Serkan Altinova, Cagri Guneri, Muhammet Fuat Ozcan

Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Tüm Bülten / Full Text