Category Endoüroloji Bülteni

Cilt 6 Sayı 2

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi? Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin 10.5350/ENDO2013060201 Derlemeler Ali Ersin Zümrütbaş, Yusuf Özlülerden, Ömer Levent Tuncay Pediatrik Hastalarda Medikal Ekspulsif Tedavinin Endikasyonları ve Etkinliği Doi Code Konu Yazar Özet Pdf…

Detaylı BilgiCilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 1

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Alfa Adrenerjik Reseptör Blokeri ve 5-Alfa Redüktaz Enzim İnhibitörü Dışındaki Tedaviler: Endikasyonlar ve Sonuçlar Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin 10.5350/ENDO2013060101 Derlemeler Yılmaz Aslan, Altuğ Tuncel, Ali Atan Pediatrik Popülasyonda Retrograd İntrarenal Cerrahi: Teknik…

Detaylı BilgiCilt 6 Sayı 1