BPH Tedavisinde Transperinal Lazer Ablasyon Kursu

17 Haziran 2023 / İstanbul

Transperinal Laser Ablation Course in the Treatment of BPH

Toplantımız başarıyla gerçekleştirilmiştir.