Bench-to-Bedside (B2B) Meeting on Prostate Cancer – Istanbul

September 3, 2016 Istanbul Medipol University

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Dünya Üroloji Birliği (SIU) ile birlikte düzenlediği “Bench to Bedside (B2B) Prostate Cancer Meeting“, multidisipliner yaklaşımın yanında interdisipliner programı ve konuşmacıları ile özgün bir toplantı. Hekimin uyguladığı tedaviyi rasyonalize edebilmesi, mekanizmanın tam olarak anlaşılması ve bu kapsamda ideal bireyselleştirilmiş tedavi ancak bilimsel araştırmalar, kanıta dayalı tıp ve kişisel deneyimlerin bütünleştirilmesi ile sağlanır. Temel tıp bilimleri, mühendislik ve biyoinformatiğin ürolojide her zamankinden daha fazla yer almaya başladığı günümüzde meslektaşlarımıza B2B Prostat Kanseri toplantısına katılmalarını öneriyorum, verimli bir toplantı olması dileğiyle….

Prof Dr Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Toplantı katılımı ücretsizdir, kayıt için web sitesi: www.b2bbenchtobedside.org