1E1 YERİNDE CANLI ROBOTİK ÜROLOJİK CERRAHİ KURSU – İstanbul

10-11 Temmuz 2014 Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H.

Toplantımız başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Endoüroloji Derneği

FOTOĞRAFLAR