September 25, 2023

Açık Erişim ve Dijital Arşivleme

Endoüroloji Bülteninde yayınlanan tüm makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/endouroloji adresi üzerinden, üyelik gerekmeden ve ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Endoüroloji Bülteni, Açık Erişim Dergileri Dizini DOAJ’ ın ( https://doaj.org/bestpractice ) ve Açık Erişim Bilimsel Yayıncılar Birliği OASPA’ nın ( https://oaspa.org/ ) bilimsel yayınlar için şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine uyar. (Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3.pdf )
Sherpa / Romeo’ya ( http://www.sherpa.ac.uk/ ) göre mevduat politikası (Kendi kendine arşivleme politikası) aşağıdaki gibidir:
Yazar ön baskıyı arşivleyemez (yani ön hakemlik); Yazar postprint’i arşivleyebilir (yani hakemlik sonrası nihai taslak); ve Yazar yayıncının sürümünü / PDF’sini arşivleyebilir.

Endoüroloji Bülteninde yayınlanan eserler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.