VİDEO MAKALE
 

VİDEO GÖNDERİMİ

Endoüroloji dergisi adı altında video bölümü, minimal invaziv cerrahi ve ileri cerrahi tekniklerin ortaya konmasını, cerrahların yeni cerrahi teknikleri öğrenmelerini ve uygulamalarını amaçlamaktadır. Video bölümünde, konferans ya da kongrelerde özet bildiriler dışında başka bir yerde sunulmamış orijinal videoların sunulması hedeflenmektedir.

KULLANIM HAKKI

Videolar, özeti dışında başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Daha önce sunulmuş özet yazılar dipnot olarak içerikte belirtilmelidir. Yayınlanan bildiriler için Endoüroloji Dergisi’nin telif hakları geçerli hale gelir. Endoüroloji Dergisi’ne gönderilen video sunumlar için yazar(lar) bu koşulların herbirini kabul etmiş sayılır.

VİDEONUN HAZIRLANMASI

Video süresi ve büyüklüğü: Video süresi 7 dakikayı geçmemelidir. Daha uzun videoların gönderilmesi editörün iznini gerektirir. Videonun toplam büyüklüğü maksimum 150 MB olmalıdır.
Video formatı: Yüksek kalitede videolar tercih edilmektedir. Kabul edilen video formatları;

 • Windows Media Video (WMV)
 • MPEG (MPG, MPEG, MP4)
 • Audio Video Interleave (AVI)
 • QuickTime (MOV)

Çözünürlük olarak 1080P tercih edilmektedir. (Uygun görüntülerde 720P de kabul edilmektedir)
Başlık Sayfası:

 • Tam Video başlığı (Açık ve anlaşılabilir olmalı, kısaltma ve formül içermemelidir).
 • Yazarların adı, ünvanı, kurumu ve e-mail adresleri, sorumlu yazarın iletişim bilgileri, araştırmayı destekleyen kuruluş varsa kuruluşun adı bulunmalıdır.

Özet, Anahtar Kelimeler ve Kaynaklar:

 • Özet: Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç şeklinde kurgulanarak 300 kelimeye kadar sözcük içermelidir. İstatistiksel anlamlılığı (p değerleri) içeren temel istatistiksel analizler dahil edilmelidir. Konuyu destekleyici, grafik, tablo ya da animasyon kullanılabilir.
 • Anahtar kelime: Konuyu ön plana çıkaracak 3-6 arası anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Kaynaklar: Kaynaklar en fazla 5 adet olmalı ve cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir. Makalenin sonunda yer almalı ve makalede geçiş sırasına göre sıralanmalıdır. Kaynaklar yazarların soyadlarını ve adlarının baş harflerini, makalenin başlığını, derginin adını, basım yılını, sayısını, başlangıç ve bitiş sayfalarını belirtmelidir. Altı ve daha fazla yazarı olan makalelerde ilk 3 yazardan sonrası için ‘et al.’ veya ‘ve ark.’ ifadesi kullanılmalıdır. Kısaltmalar Index Medicus’a uygun olmalıdır.

Örnekler;

 • Dergide çıkan makaleler için: 1. Tasci A, Tugcu V, Ozbay B, Mutlu B, Cicekler O. Stone formation in prostatic urethra after potassium-titanyl-phosphate laser ablation of the prostate for benign prostatic hyperplasia. J Endourol 2009;23:1879-81.
 • Kitap için: 1.Günalp İ: Modern Üroloji. Ankara: Yargıçoğlu matbaası, 1975. Kitap bölümleri için: Anderson JL, Muhlestein JB. Extra corporeal ureteric stenting during laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W.B. Saunders; 2003. p. 288-307
 • Bildiriler için; Proceedings of the Symposium on Robotics, Mechatronics and Animatronics in the Creative and Entertainment Industries and Arts. SSAISB 2005 Convention. University of Hertfordshire, Hatfield, UK; 2005. 
 • Tez için; Ercan S. Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. 2016. 

Video İçeriği:

 • Videoda cerrahiyi açıklayan sesli anlatım bulunmalıdır. Videolar müzik içerebilir. Videodaki metin ve ses Türkçe ya da İngilizce olabilir. Ses açıkça duyulabilir, kolayca anlaşılabilir olmalı, metin içeriği ise dilbilgisi açısından doğru olmalıdır.
 • Video, yeni cerrahi teknikleri veya mevcut bir tekniğin geliştirilmesini tanımlayan yüksek kaliteli bir görüntü içermelidir. Videolar net olmalı ve kamera hareketi fazla olmamalıdır. Bulanık görüntülü ve ses açısından anlaşılması zor videolar kabul edilmeyecektir. Video, yumuşak geçişler içermelidir.
 • Görüntüler hastalar hakkında tanımlanabilir bilgi içermemelidir. Hasta öyküsü, klinik ve laboratuvar bulguları, veriler ve analizin ayrıntılarını içeren videoya 3-10 PowerPoint slaytı eklenebilir.
 • Yazarlar arasında çıkar çatışması olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.

Diğer:

 • Videolar, ticari tip mesajlar içermemelidir.
 • Eser orijinal olmalı ve başka bir yerde yayınlanmamış olmalı ve video kliplerin tüm bölümleri yazarlara ait olmalıdır.
Bilgilendirilmiş onam ve hasta bilgileri: Hastaları veya gönüllüleri içeren video makaleler, etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta onayı gerektirir. Yazılı izinler yazar gerektiğinde sunulmak üzere yazar tarafından saklanmalıdır. Hastadan yazılı iznini almadığınız sürece (veya akraba ve yakınlarının izni), hastaya ait veriler video makalesi basılmadan önce mutlaka kaldırılmalıdır (Video bölümünde Endoüroloji Dergisi’nin genel etik kuralları geçerlidir).
 

 

Endoüroloji Bülteni Mobil Uygulaması
şimdi App Store ve Google Play mağazalarında.

 

13. ENDOÜROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.