PERİYODİK BÜLTEN
Cilt 7 Sayı 3-4
Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Tam Kontinans İçin Neler Yapılmalı?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070301 Derlemeler Hasan Hüseyin Tavukçu, Ömer Aytaç, Fatih Atuğ
Laparaskopik Cerrahi Ve Ergonomi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070302 Derlemeler Eşref Oğuz Güven, Taha Numan Akyol
Küçük Böbrek Kitlelerinin Minimal İnvaziv Tedavisinde Kriyoablasyon mu, Radyofrekans Ablasyon mu?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070303 Derlemeler Altuğ Tuncel, Çağdaş Şenel, Yılmaz Aslan
Ülkemiz Şartlarında Maliyet Açısından Hangi Nefrektomi Tekniği Daha Avantajlı? Laparoskopik Mi, Açık Mı?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070304 Derlemeler Haluk Şen, M. Sakıp Erturhan
Hidrojet Diseksiyon Teknolojisi Nedir? Ürolojik Cerrahide Kullanımı
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070305 Derlemeler Murat Arslan
Ürolojinin Unuttuğu Cerrahi Nefropeksi: Mantığı, Yapılışı, Sonuçları
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070306 Derlemeler Çağrı Güneri, Lütfi Tunç
Ürolojik Cerrahilerde Venöz Tromboembolizm
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070307 Derlemeler Zülfü Sertkaya, Metin Öztürk
Robotik Nefron Koruyucu Cerrahi Yaklaşımında Yeni Gelişmeler ve Sonuçlar
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070308 Güncel Literatür Takibi Fatih Hızlı, İsmail Selvi, Okan Baş, Abdullah Erdem Canda, Halil Başar
Mikroperk
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070309 Nasıl Yapıyorum? Abdullah Armağan
Retrograd İntrarenal Cerrahi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070310 Nasıl Yapıyorum? Ali Ünsal, Berkan Reşorlu
Laparoskopik ve Robotik Pyeloplasti: Teknik İpuçları
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070311 Nasıl Yapıyorum? Ali Tekin, Burak Turna
Morbid Obez Bir Hastada Sağ Staghorn Pelvis Renalis Taşının Retrograd İntrarenal Cerrahi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070312 Ayın Zorlu Vakası Altuğ Tuncel, Çağdaş Şenel, Ali Atan
Proksimale Migrate olan Taşlı Double-J Kateterin Fleksible Üreterorenoskopi ile Tedavisi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070313 Ayın Zorlu Vakası Hakan Kılıçarslan, Onur Kaygısız, Sinan Çelen, Feyzi Mutlu Kanat
 
 
 
 
 

Endoüroloji Bülteni Mobil Uygulaması
şimdi App Store ve Google Play mağazalarında.