PERİYODİK BÜLTEN
Cilt 7 Sayı 2
Pediatrik Robotik Üroloji
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070201 Derlemeler Bülent Önal, Çağatay Doğan
Pediatrik Endoskopik Üroloji’de Son Durum
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070202 Derlemeler Fatih Ataç, Yakup Bostancı, Rüştü Cankon Germiyanoğlu
Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik Enjeksiyon Tedavisi - Kime? Nereye? Ne Kadar?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070203 Derlemeler M. İrfan Dönmez, Tayfun Oktar
Üriner Sistem Taş Hastalığında Randal Plaklarının Önemi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070204 Derlemeler Tayfun Şahinkanat
Yeni Gelişmeler Işığında Konjenital Anomalili Böbreklerde Üriner Sistem Taş Hastalığı’nın Tedavisi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070205 Derlemeler Giray Ergin, Turgay Ebiloğlu, Yusuf Kibar
Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi: Kime, Nasıl, Ne Kadar?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070206 Derlemeler Osman Ergün, Murat Gönen
Küçük Renal Kitlelere Yaklaşım
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070207 Derlemeler Mustafa Sofikerim, Mehmat Caniklioğlu, Fikret Halis
Tek Port Laparoskopik Cerrahi Aletleri Güncelleme
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070208 Derlemeler Selçuk Şahin, Volkan Tuğcu
Prostatektomi Sonrası Gelişen Üretra Darlıkları
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070209 Derlemeler Fatih Hızlı, İsmail Selvi, Halil Başar
Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Tedavi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070210 Güncel Literatür Takibi Temuçin Şenkul, Ferhat Ateş
Üreter Taşlarının Minimal İnvaziv Tedavisi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070211 Güncel Literatür Takibi Abdulkadir Tepeler, Muzaffer Akçay, Abdullah Armağan
Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070212 Nasıl Yapıyorum? Lütfi Tunç, Esat Ak
Mesane Taşlarının Perkütan Minimal İnvazif Tedavisi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070213 Nasıl Yapıyorum? Erkan Erkan, Uğur Yücetaş, Vural Saçak
İmpakte Distal Üreter Taşı ile Birlikte Ciddi Distal Üreter Darlığının Tedavisinde Endoskopik Distal Üreter İnsizyonu ve Lazer Litotripsi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2014070214 Ayın Zorlu Vakası Burak Köprü, Zafer Demirer, Hasan Cem Irkılata
Endomagazin
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
- Endomagazin Endoüroloji Derneği
 
 
 
 
 

Endoüroloji Bülteni Mobil Uygulaması
şimdi App Store ve Google Play mağazalarında.

 

14. ENDOÜROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.