PERİYODİK BÜLTEN
Cilt 13 Sayı 2
Editör Kurulu Mesajı
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Editör Kurulu Mesajı Prof.Dr. R. Gökhan ATIŞ
Yayın Kurulu / Editorial Borad
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Yayın Kurulu / Editorial Borad -
Hakem Listesi / Arbitrators List
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Hakem Listesi / Arbitrators List -
İçindekiler / Contents
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 İçindekiler / Contents -
Klinik yan dal eğitimi sonrası laparoskopik donör nefrektomide ilk deneyimler / First experiences in laparoscopic donor nephrectomy after completion of a clinical fellowship program
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Mehmet Altan, Anar Aghayev, Alihan Kokurcan, Sanem Çimen, Sertaç Çimen, Hasan Nedim Göksel Göktuğ
Yüksek riskli prostat kanserli hastalarda açık retropubik ve robot yardımlı radikal prostatektominin onkolojik ve fonksiyonel sonuçları / Oncologic and functional outcomes of open retropubic vs robot-assisted radical prostatectomy in patients with high ri
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Furkan Sendogan, Volkan Tuğcu, Turgay Turan, Selçuk Şahin, Özgür Efiloğlu, Asıf Yıldırım
Üreteroskopik litotripsi sonrası yerleştirilen double-J stentteki kolonizasyonun klinik önemi göz ardı edilir mi? / Is the clinical significance of double-J stent colonization following ureteroscopic lithotripsy ignored?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Mehmet Çağlar Çakıcı, Ferhat Keser, Meftun Çulpan, Özgür Efiloğlu, Uygar Miçooğulları, Ahmet Tahra, Asıf Yıldırım
Retrograd İntrarenal Cerrahi sonrası taşsızlık değerlendirilmesinde üç skorlama sisteminin karşılaştırılması / Comparison of three scoring system in the terms of stone-free status after Retrograde Intrarenal Surgery
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Ahmet Tahra, Erdem Zengin, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük
Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreteroskopi ile lazer litotripsi sonrası enfektif komplikasyonları etkileyen faktörler / Factors affecting infective complications after laser lithotripsy with flexible ureterorenoscopy in kidney stone treatment
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Feyzullah Çelik, Şaban Oğuz Demirdöğen, Şenol Adanur
Koronavirüs pandemisinin laparoskopik ürolojik cerrahi üzerine etkisi / Effect of the coronavirus pandemic on laparoscopic urological surgery
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Alihan Kokurcan, Mehmet Çağlar Çakıcı, Ferhat Keser, Uygar Miçooğulları, Mehmet Altan, Erdem Kısa, Ahmet Nihat Karakoyunlu, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım
Tüm Bülten / Full Text
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Tüm Bülten / Full Text -
 
 
 
 
 

Endoüroloji Bülteni Mobil Uygulaması
şimdi App Store ve Google Play mağazalarında.

 

14. ENDOÜROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.