PERİYODİK BÜLTEN
Cilt 13 Sayı 1
Editör Kurulu Mesajı
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Editör Kurulu Mesajı Prof. Dr. Selçuk GÜVEN
Yayın Kurulu / Editorial Borad
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Yayın Kurulu / Editorial Borad -
Hakem Listesi / Arbitrators List
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Hakem Listesi / Arbitrators List -
İçindekiler / Contents
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 İçindekiler / Contents -
Perkütan nefrolitotomide Guy taş skoru ve modifiye Clavien derecelendirme sistemi kullanılarak başarı ve komplikasyonların değerlendirilmesi / Evaluation of success and complications using the Guy’s stone score and modified Clavien rating system in pe
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Doğukan Sökmen, Yusuf İlker Çömez, Volkan Tuğcu
Endoskopik üriner sistem taş tedavisi sonrası ürosepsis: riski artıran faktörler / Urosepsis after endoscopic urinary system stone treatment: factors increasing risk
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Dilek Bulut, Merve Sefa Sayar, Ender Cem Bulut, Alper Bitkin, Fatih Bıçaklıoğlu, Serhat Çetin, Murat Yavuz Koparal, Kasım Ertaş
Mini perkütan nefrolitotomi: yeni sistemlerin pratiğimize katkıları / Mini percutaneus nephrolithotomy: the contrubition of the new system to our practice
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Yusuf İlker Çömez, Doğukan Sökmen
Üst üriner sistem taşları tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi deneyimlerimiz / Our experience of retrograde intrarenal surgery in the treatment of upper urinary tract stones
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Özgün Araştırma / Original Article Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse, Ekrem Akdeniz
Genç hastada mesane tümörü ve genetik alt yapı / Bladder cancer and genetic backround in young patients
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
e-ISSN:2148-0532 Olgu Sunumu / Case Report Ali Erhan Eren, Selim Taş
 
 
 
 
 

Endoüroloji Bülteni Mobil Uygulaması
şimdi App Store ve Google Play mağazalarında.

 

14. ENDOÜROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.