PERİYODİK BÜLTEN
Cilt 6 Sayı 1
Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Alfa Adrenerjik Reseptör Blokeri ve 5-Alfa Redüktaz Enzim İnhibitörü Dışındaki Tedaviler: Endikasyonlar ve Sonuçlar
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060101 Derlemeler Yılmaz Aslan, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Pediatrik Popülasyonda Retrograd İntrarenal Cerrahi: Teknik ve Karşılaştırmalı Sonuçlar
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060102 Derlemeler Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu
Retroperitoneal Fibroziste Cerrahi Tedavi: Nelere Dikkat Edilmeli?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060103 Derlemeler Ömer Acar, Tarık Esen
Laparoskopik Cerrahide El Yardımlı Yöntemler Ne Zaman Gereklidir?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060104 Derlemeler İlter Tüfek, Burak Argun
Kaliks Divertikül Taşlarının Tedavisinde Optimal Tedavi Hangisi?
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060105 Derlemeler Murat Can Kiremit, Vahit Güzelburç
Perkütan Nefrolitotominin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060106 Derlemeler Tuna Mut, Mehmet Çetinkaya, Sanem Mut, Bülent Yazıcı
İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Laparoskopik Radikal Nefrektomi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060107 Derlemeler Berat Cem Özgür, Muzaffer Eroğlu
Mesane Endometriozisinin Tanı ve Tedavisi: Güncel Durum
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060108 Güncel Makale Özetleri Carmen Maccagnano, Federico Pellucchi, Lorenzo Rocchini, Massimo Ghezzi, Vincenzo Scattoni, Francesco Montorsi, Patrizio Rigatti, Renzo Colombo
Üreteroskopi ve Lazer Lithotripsi Sonrası Subkapsüler Hematom
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060109 Güncel Makale Özetleri Chiu PK, Chan CK, Ma WK, To KC, Cheung FK, Yiu MK
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide Böbreğin İç Katman Onarımı İçin Kendinden Tutunabilen Dikenli Sütür Kullanımı Sıcak İskemi Süresini Anlamlı Şekilde Azaltmaktadır: Matched-Pair Analizin Sonuçları
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060110 Güncel Makale Özetleri Erdem S, Tefik T, Mammadov A, Ural F, Oktar T, Issever H, Nane I, Sanli O
Stente Bağlı Semptomlarda Alfa Blokerlerin Etkisi: Randomize, Çift Kör ve Plasebo Kontrollü Çalışma
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060111 Güncel Makale Özetleri Nazim S.M., Ather M.H.
BPH’ya Bağlı Prostat Büyümesi Nedeniyle Oluşan AÜSS’nin Tedavisinde Prostatik Üretral Lift (Askı): Çok Merkezli Randomize Kontrollü Tek Kör Çalışma (L.I.F.T. Çalışması)
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060112 Güncel Makale Özetleri Claus G. Roehrborn, Steven N. Gange, Neal D. Shore, Jonathan L. Giddens, Damien M. Bolton, Barrett E. Cowan, B. Thomas Brown, Kevin T. McVary, Alexis E. Te, Shahram S. Gholami, Prem Rashid, William G. Moseley, Peter T. Chin, William T. Dowling, Sheldon J
Vardenafilin Üreter Üzerine Etkileri: İntraluminal Uygulamanın İn Vitro İncelenmesi ve Olası Klinik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060113 Güncel Makale Özetleri Liatsikos E, Kyriazis I, Neuhaus J, Kallidonis P, Georgiopoulos I, Franz T, Al-Aown A, Sakellaropoulos G, Stolzenburg J-U
Prostatın Transüretral Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Ağrının Giderilmesinde Prilokain İrrigasyonu
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060114 Güncel Makale Özetleri Osman Köse, Hasan S. Sağlam, M. Erkan Altun, Tuğba Sonbahar, Şükrü Kumsar, Öztuğ Adsan
Pediatrik Populasyondaki İntraabdominal Testislerde, Çok Kanallı Bir Port ve Fleksibl Uçlu bir Laparoskop ile Uygulanan LaparoEndoskopik Tek Girişli Orşidopeksi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060115 Güncel Makale Özetleri Noh PH, Vinson MA, Bansal D
Robot Yardımlı Radikal Sistektomi ve Total İntrakorporeal Yeni Mesane Diversiyonunun Onkolojik, Fonksiyonel ve Komplikasyonlar Açısından Sonuçları
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060116 Güncel Makale Özetleri Stavros I. Tyritzis, Abolfazl Hosseini, Justin Collins, Tommy Nyberg, Martin N. Jonsson, Oscar Laurin, Dinyar Khazaeli, Christofer Adding, Martin Schumacher, N. Peter Wiklund
Endoürolojide Randomize Kontrollü Çalışmalar: Kalite Değerlendirmesi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060117 Güncel Makale Özetleri Jung Ki Jo, Riccardo Autorino, Jae Hoon Chung, Kyu Shik Kim, Jeong Woo Lee, Eun Jung Baek, Seung Wook Lee
Nörojenik Stres Üriner İnkontinansı Olan Erkeklerde Robot Yardımlı Laparoskopik Artifisyel Üriner Sfinkter Yerleştirilmesi
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060118 Güncel Makale Özetleri David R. Yates, Véronique Phé, Morgan Rouprêt, Christophe Vaessen, Jérôme Parra, Pierre Mozer and Emmanuel Chartier-Kastler
Üreter Taşı Tedavisinde Acil ESWL (eESWL) Başarısını Belirleyen Faktörler, Tek Merkezli Çalışma
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
10.5350/ENDO2013060119 Güncel Makale Özetleri A.Panah, A. Patel, A. Bourdoumis, A. Kachrilas, N. Buckholz, J. Masood
04 - 05 Nisan 2013 22. Applied Advanced Laparoscopic Urology Course and Mini – Laparoscopy – MOSKOVA - RUSYA
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
- Faaliyetlerimiz Endoüroloji Derneği
T.C. S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
Doi Code Konu Yazar Özet Pdf Tam Metin
- Röportaj Ahu Tümay
 
 
 
 
 

Endoüroloji Bülteni Mobil Uygulaması
şimdi App Store ve Google Play mağazalarında.

 

14. ENDOÜROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.