Faaliyet Detayları
 
 
ÜROTEK - Üroteknoloji Çalışma Grubu - İstanbul
 
Çalışma Grubu
 
Endoüroloji Derneği
 
 
 

Değerli Meslektaşlarımız, Endoüroloji Derneği, ürolojide teknolojik uygulamaların ürolojinin tüm spesifik alanlarında doğru ve yerinde kullanılması, teknolojinin temel alt yapısını oluşturan cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi, bu sistemlerin insan sağlığını daha iyiye ulaştırma ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik etkin ve etik kullanımının sağlanması, ayrıca dünyada gelişmeye henüz başlamış sağlıkta üç boyutlu modelleme, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, sağlık animasyonu ve entegre sistemlerin kullanılmasıyla “cerrahi eğitimde, cerrahi planlamada, cerrahi simülasyon ve hasta bilgilendirme” amaçlarına uygun çalışmalar ve projeler yapmak üzere “Üroteknoloji Çalışma Grubunu (ÜroTek)” kurmuştur. Bu grubun faaliyet kapsamı, ülkemizde yapılacak projelerin uluslararası partnerlerle daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim planlamalarında kullanılacak modeller; “insan” dokusuna en uygun olan ve “anatomik olarak gerçeğe en yakın üç boyutlu simülatör” olarak ifade edilen “taze dondurulmuş kadavra”, üç boyutlu yazıcı ile oluşturulmuş normal veya patolojik organ-sistem modelleri, cerrahi eğitimde sanal ve arttırılmış gerçeklik gözlükleri, holografik sistemler ve hasta modellerinde animasyon uygulamaları olarak planlanmıştır. Çalışma grubunda yer almak ve eğitim-proje çalışmalarında aktif görev almak isteyen, bu konulardaki projeleri geliştirmek adına istekli tüm meslektaşlarımızı bu grupta görmek arzusundayız. Grubun çalışmaları, aktiviteleri ve projeleri ile ilgili daha sonra sizlerle periyodik olarak web, sosyal medya ve elektronik posta yolu ile bilgilendirmeler yapılacaktır.

Sağlık teknolojilerinin çok önemli bir uygulama alanı olan ürolojide geliştirilmesi konusunda Endoüroloji Derneği’nin yapmış olduğu bu çalışmalarda birlikte olmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

Doç.Dr. Emre Huri
ÜroTek Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Endoüroloji Derneği Başkanı